Küçük İşletmeler, Akıllı Tarım Teknolojilerine Nasıl Erişecekler?

Bu yazı, Avrupa'daki küçük tarımsal işletmelerinin Akıllı ve Hassas Tarım (PA) teknolojilerine erişiminin nasıl iyileştirileceği konusunu ele almaktadır. Bu bağlamda da, Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu AB komisyoneri Phil Hogan tarafından, yaklaşan ortak tarım politikaları (CAP) reformu bağlamında ortaya atılan 3 kritik soruya somut cevaplar sunmaktadır: 

1. Akıllı tarım teknolojilerinin ortalama bir Avrupalı çiftçiye (50-100 ha arası işletmeler) ulaşabilmesi için hangi önlemler alınabilir?
2. Akıllı teknolojiler sürdürülebilirliği ve çevre korumayı nasıl artırabilir?
3. CAP kapsamında ne tür akıllı ve hassas tarım teknolojileri teşvik edilmelidir?

Küçük Çiftliklerde Akıllı Tarım Teknolojilerine Erişim ve Ölçek Faktörü
AB'de tarımsal işletmelerin % 86'sı 20 ha'nın altında bir alana sahiptir. Yani, Avrupa kırsal ekonomisindeki aslan payına hâlâ küçük tarımsal işletmeler sahiptir. Gelişmiş tarım makineleri çözümleri, tarımsal işletmelerin –ne büyüklükte olduklarından bağımsız olarak- kârlı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olabilir. Özellikle, akıllı tarım teknolojileri çiftçiler için bu bağlamda büyük bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, mevcut ekonomik veriler, işletmelerin büyüklüğü ve geliri arasında yakın bir bağ olduğunu göstermektedir. Daha büyük çiftlikler daha yüksek gelir ve yatırım kapasitesine sahip olmaya yatkınlardır.

Bu “ölçek faktörünün” önemi, akıllı tarım teknolojilerinin anlamını belirginleştirmiştir: Sözgelimi başlangıçta sadece büyük işletmeler kılavuzluk yapan araçları satın alabilip, bunları kârlı bir şekilde amorti edebiliyorken, bugün akıllı tarım teknolojileri 100 ha çiftlik işletmeleri segmentine kadar yayılmaya başlamıştır. Bu arada, 100 ha'nın altındaki tarım segmentinde 25.000 € altında gelirle çalışan işletmeler için bir darboğaz hala söz konusudur. Bu çiftliklerin, niş (henüz yoğun rekabete açılmamış) üretim gerçekleştirmedikleri sürece akıllı tarımın nimetlerinden faydalanması hâlâ zor görünmektedir. Sonuç olarak, bugün için Avrupalı çiftçilerinin sadece % 25'inden azının akıllı tarım teknolojilerine erişimi söz konusudur.

CAP ile Teşvik Edilecek Akıllı Tarım Teknolojileri
Akıllı tarım teknolojileri, çiftçilikte sürdürülebilirliği ve verimliliği geliştirmek için en etkili araçlardan biridir. Bu teknolojiler, daha azıyla daha fazla üretim yapmak ve gıda güvenliğini artırmak için çözümler sunmaktadır. Pratik olarak, akıllı teknolojiler sensörler aracılığı ile çiftçilere hava durumu, haşere, böcek ve mantar istilası gibi doğal varyasyonları nasıl yönetecekleri konusunda daha fazla bilgi akışı sağlamaktadır. Akıllı tarım teknolojilerinin en önemli çevresel faydalarından bazıları şunlardır:
- Gübreleme ve kimyasal ilaçlamayı optimize ederek yeraltı su kirliliğinin önlenmesi,
- Hassas sulama ile su kullanımın azaltılması,
- Zararlı böcek, mantar istilasına hızlı ve etkin bir şekilde cevap vererek mahsul zararlarının asgariye indirilmesi,
- Biyo-çeşitliliği arttıracak yeni tür yetiştiriciliğine imkan sağlanması.

Bazı akıllı tarım teşhis teknolojileri hâlihazırda uygun maliyetlidir ve akıllı telefonlarda ve tabletlerde çeşitli uygulamalar aracılığıyla küçük çiftliklerin erişimine açıktır. Bu tür uygulamalar, sahada doğrudan bir probleme işaret edebildikleri gibi, daha detaylı inceleme için çevrimiçi bir servis sağlayıcıya bağlanmaya da imkân tanımaktadır.
Diğer temel hassas tarım teknolojileri küçük çiftlikler için daha az uygundur ve bu nedenle CAP tarafından teşvik edilmelidirler. Bu teknolojiler üç kategoriye ayrılabilir:
1. Kılavuz Sistemler
2. Değişken Oranlı Uygulamalar (VRT) ve besin sensörleri
3. Hassas Hayvancılık (PLF) Teknolojileri

Bu teknolojilerin her biri, çiftçiler için sürdürülebilirlik ve kârlılık açısından farklı avantajlar sunmaktadır.

CAP Reformu: Çiftlik Boyutuna Uygun Akıllı ve Hassas Tarım Teknolojilerine Erişim Desteği
CAP, 2020'den sonra farklı çiftlik ölçeklerine uygun olarak “Sürdürülebilir Verimlilik Primi” kapsamında akıllı ve hassas tarım teknolojilerine erişimin geliştirilmesine yardımcı olmalıdır. Bu çerçevede,
50 ha’dan küçük çiftlikler: Bu çiftliklerin büyük çoğunun, hassas teknolojilere yeterince erişimi yoktur. Bu yüzden bu işletmelerin temel hassas teknolojilere yatırım yapabilmeleri için özel bir sübvansiyon veya sözleşmeli hizmetlerde kullanılmak üzere bir kupon söz konusu olmalıdır. Avrupa Tarım Makinaları Birliği (CEMA) buna ek olarak, bu türden çiftlikler için akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarda tarım uygulmaları aracılığıyla kullanılabilecek ve küçük ölçekli iletişim teknolojileri uygulamalarını satın alabilmelerine imkân tanıyacak “özel bir indirim kuponu” verilmesini önermektedir. Düşük ölçekli teknolojiler için bu özel ve yıllık kuponun 500-750 € arasında olabileceği değerlendirilmektedir.
50-100 ha çiftlikler: CEMA, bu çiftlikler kategorisinde iki fazlı bir sistem önermektedir: “Sürdürülebilir Verimlilik Primi” veya belirli akıllı teknolojiler için bir destek veya indirim kuponu. CEMA, 6.500–7.000 € arasında değişen bir desteğin, bu büyüklük kategorisindeki çiftçilerin temel akıllı tarım ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olacağını tahmin etmektedir. Belirli akıllı teknolojiler desteği, ya ileri teknolojilere yatırım yapmak ya da bu teknolojilerle donatılmış sertifikalı bir yüklenici / kooperatifin hizmetlerini kiralamak için kullanılabilir. Doğrudan bir yatırım durumunda, destek, satın alınan teknolojinin normal amortisman süresine göre yıllık bazda ödenebilir. Çiftçi bir kooperatifin veya yüklenicinin hizmetlerini kullanıyorsa, bu durumda da bir indirim kuponunun kullanılması önerilebilir.
100 ha’dan büyük çiftlikler: Bu çiftliklerin büyük çoğunluğunun, bu makalede tanımlanan temel akıllı tarım teknolojilerinden en azından birine erişimi vardır. Bu çiftlikler için ortaya atılan “Sürdürülebilir Verimlilik Primi” şu şekilde uygulanabilir: Gelirlerinin belirli bir yüzdesini, onaylı sürdürülebilir teknolojilere yatıran çiftçiler, Greening (Doğrudan ödemelerin daha çevreci hale getirilmesi) kapsamında doğrudan CAP ödemeleri almaya hak kazanacaklardır. Opsiyonel olarak, bu yüzdeye ulaşmayacak AB çiftçileri de geleneksel Greening CAP ödemelerine erişebileceklerdir. Diğer onaylı akıllı teknolojiler, “Sürdürülebilir Verimlilik Primi”ne uygun olma potansiyeline sahiptir: İnsansız sistemler, robotlar, drone’lar ve otonom makineler vs.
AB ülkelerindeki çiftçileri gereksiz idari maliyetler ile diğer ekstra külfetlerden korumak için, ekipman üreticileri, CAP'de açıkça tanımlanmış kriterlere göre AB çiftçilerine sağladıkları sürdürülebilir teknolojileri kendiliklerinden teşvik edebilmelidirler.

Yazının devamı için tıklayınız!

Bu içerik 6277 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin