'Sürdürülebilir Tarım İçin Akıllı Teknolojiler': CEMA, AB Politika Yapıcılarını Uygun Bir Endüstriyel Altyapı Oluşturmaya ve Her Ölçekteki Çiftlikler İçin Dijital Tarımı Teşvik Etmeye Çağırıyor!

Geçtiğimiz günlerde AP Milletvekillerinden Anthea McIntyre ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu AB komisyoneri Phil Hogan, Parlamento seçimleri öncesinde sektörde yaşanan zorlukları ve öncelikli konuları gündeme getirdi. 


"Avrupa’da tarım, dijital devrimle birlikte -bundan yüzyıl önce mekanizasyonda olduğu gibi- yeni bir değişime hazırlanıyor. Modern tarım makineleri çözümleri, dijital teknoloji ile birlikte önümüzdeki yıllarda Avrupa’daki tarım uygulamalarında sürdürülebilirliği, verimliliği ve karlılığı artırmak üzere, desteklemesi gereken temel araçların başında gelmektedir. Diğer taraftan, tarım makineleri endüstrisinin çiftçilerin ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi sunması için, amaca uygun bir mevzuatın varlığı kritik bir öneme sahiptir. Tarımsal mekanizasyonda ekimden hasada farklı segmentlerde 400 farklı makine söz konusudur. Avrupa’da farklı sektörlerdeki diğer araç ve ekipman üreticilerine kıyasla oldukça geniş olan bu yapı, yeni mevzuatlar hazırlanırken makinelerin özelliklerinin ve çalışma prensiplerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini göstermektedir"

 

CEMA-Avrupa Tarım Makineleri Birliği ve Avrupa İmalatçılar Forumu (EFM) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Sürdürülebilir Tarım için Akıllı Tarım Teknolojilerinin Kullanılması” konulu resepsiyonda da bu sonuçlar üzerinde duruldu. Bu kapsamda Avrupa’nın önemli kurumlarından ve çeşitli çiftçi örgütlerinden üst düzey temsilciler, Avrupa Parlamentosundan kayda değer sayıda bir üye ve endüstri liderleri, akıllı tarım teknolojilerinin erişimi ve yaygılaştırılmasında çiftçilerin ve teknoloji sağlayıcılarının desteklenmesi için AB’nin ne yapabileceği sorusu tartıştılar.

AB Tarım Komiseri Phil Hogan, Ortak Tarım Politikaları (CAP) ve Horizon 2020’ye vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: “AB tarım-gıda sektörünün rekabetçi, verimli ve sürdürülebilir kılmak için akıllı tarım teknolojilerinin arttırılması esastır. Ortak Tarım Politikaları (CAP) ve Horizon 2020 kapsamında yapılan çalışmalar, bu teknolojilerin Avrupa genelinde gelişmesi ve yaygınlaşması için şimdiden önemli katkılar sağlıyor. Avrupa Komisyonu’nun gelecekteki CAP ve Horizon Europe önerileri bu konudaki farkındalığı arttıracak ve daha da ileriye yönelik bir vurgu yapacak. Bu da çiftçilere, vatandaşlara, iklime ve çevreye fayda sağlayacaktır”.

CEMA Başkanı Anthony Van der Ley tarafından yapılan açıklamada ise Tarım Makineleri Endüstrisi’nin Avrupalı çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek teknoloji çözümleri sunma konusunda gerekli tüm yetkinliğe sahip olduğunu, dolayısıyla Avrupa politikalarında önümüzdeki yıllarda akıllı tarım teknolojilerine erişim ve altyapı gelişiminin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Van der Ley, AB tarımının yenilikçi bakış açısıyla küresel liderlik hızının sürdürülmesi için destekleyici bir sanayi altyapısına ve ileriye dönük kamu politikalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Avrupa Tarımsal Kooperatifler ve Çiftçi Topluluğu COPA-COGECA Ticaret Direktörü Daniel Azevedo, modern tarım makinalarına, son teknolojilere veya dijital tarım araçlarına yapılacak yatırımların zorlu pazar dinamiklerinde rekabet gücünü geliştirebilmek için çiftçilerin stratejik vizyonun önemli bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Azevedo, üretim sistemlerinin, çalışma koşullarının veya ürünler için katma değerin iyileştirilmesi konusunda net bir fayda sağlanmadıkça, çiftçilerin özellikle finansal kaynakların kısıtlı olduğu zamanlarda yatırım yapamayacağına dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan AP Milletvekilli Anthea McIntyre, Avrupa Parlamentosu’ndan güçlü destek alan “AB’de Sürdürülebilir Tarım için Teknik Çözümler” isimli raporuna atıfta bulunarak, tüm Avrupalı çiftçilere, teknolojik yeniliklerden faydalanma çağrısını yineledi.

CEMA Genel Sekreteri Jerome Bandry tarafından yapılan kapanış konuşmasında ise diğer önemli hususlara vurgu yapıldı. Bandry’nin vurguladığı konular arasında tarımda araştırma fonlarının sürdürülmesi, sağlam ve güçlü bir Ortak Tarım Politikalarının tasarlanması ve tarımsal veri paylaşım yönetiminin güven ve tarafsızlık ilkelerine dayandırılması yer alıyor.

CEMA tarafından bu konuda hazırlanan Basın Bültenine buradan erişim sağlayabilirsiniz.

 

Bu içerik 2619 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin