Dijital Tarımda Değişim: CEMA, Üye Ülkelerin AB Çiftçiliğinde Teknoloji Alımını Destekleyen Taslak Deklarasyonunu Memnuniyetle Karşılamaktadır! (CEMA Basın Bülteni)

Avrupa Komisyonu tarafından Konseyin Tarım Özel Komitesi'ne geçtiğimiz günlerde “Avrupa Tarımsal ve Kırsal Alanlar için Akıllı ve Sürdürülebilir Dijital Gelecek”, isimli taslak bir deklarasyon sunuldu.  

Avrupa Tarım Makineleri Endüstrisi, “Future CAP 2020” kapsamında Avrupa Çiftçiliği için daha fazla teknoloji alımını teşvik etmek ve hassas/dijital tarım teknolojilerini desteklemek için Avrupa Birliği’nin 28 Üye Devletinden gelecek açık bir taahhüdü şiddetle desteklemektedir.

Konuyla ilgili olarak CEMA Başkanı Anthony Van der Ley, “Endüstrimiz yıllar boyunca bu teknoloji devriminin ön saflarında yer aldı. Avrupalı çiftçilere uygun tarımsal araçları ve en son dijital teknolojiyi sunmak, çevresel zorlukların ele alınmasında, çiftçilik uygulamalarının iyileştirilmesinde ve çiftçilerin işletmeleri için ekonomik faydaların sürdürülmesinde kesinlikle yardımcı olabilir” yorumunu yaptı. Van Der Ley, “Dijital teknolojiler ekimden hasada kadar bütün tarımsal faaliyetlerde, hayvancılık idaresinde, özetle ihtiyaç duyulan her alanda uygulanabilir. Bununla birlikte, dijital tarımı gerçeğe dönüştürmede potansiyelin tamamını ortaya çıkarmak için bazı zorlukların da üstesinden gelinmesi gerekir: Dijital tarıma yönelik eğitimlerin teşvik edilmesi, güvenilir bir geniş bant ağın sağlanması veya yeni teknolojilerdeki stratejik yatırımların desteklenmesi gibi hususların CAP gibi AB kamu politikalarının bir parçası olmak zorunda olması gerekir” hususunu da sözlerine ekledi.

CEMA Genel Sekreteri Jerome Bandry ise “Yapay zekâ potansiyelinin artmasıyla birlikte tarım teknolojileri, 5G veya yaklaşmakta olan robotik teknolojiler, tarımı dönüştüren ve daha iyi karar vermeyi sağlayan kilit unsurlardan bazıları oldu. Dijital teknolojiler, çiftçilerin yaşam kalitesini yükselttiği gibi, tarımsal işletmelerin işlerini de kolaylaştırıyor. Dijital teknolojiler, her büyüklükteki çiftçilere ve çiftçiliklere sunulabilmelidir. Bu aynı zamanda sektörü etkileyen ana sosyal sorunlardan biri olan genç nesillerin tarıma çekilmesine de yardımcı olabilir” yorumunu yaptı.

CEMA, AB Üye Devletlerini bu Deklarasyonu onaylamaya, politika yapıcıları yakın gelecekte Avrupa'da tarım'ın yararı ve desteği için somut eylemler yapmaya davet etmektedir.

Basın Bülteninin orijinal dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu içerik 2733 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin