Ulusal E-Tarım Stratejisinin Desteklenmesi Projesi, 04-06 Kasım 2019 Tarihlerinde Ankara'da Gerçekleştirilen Çalıştayla Başladı!

Dünya günden güne dijital bir çağa doğru ilerlerken birçok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de bir dijital dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüme ayak uydurabilmek ve dijital teknolojilerin tarıma entegrasyonunu sağlamak Türkiye’nin de önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Nitekim 2020 yıllı tarımda dijitalleşme yılı olarak belirlenmiş olup bu kapsamda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yapay zekanın tarımda kullanım alanlarının artması, nesnelerin interneti, GPS, görüntü işleme teknolojilerinin tarıma entegrasyonu ile birlikte gelişen hassas tarım teknolojileri ve endüstri 4.0 ile hayatımıza giren akıllı tarım uygulamaları ülkeleri bu alanlarda farklı politika geliştirmeye ve aksiyon almaya itmektedir. Avrupa’nın en büyük dünyanın ise yedinci büyük tarımsal üretimine sahip ülkesi olarak Türkiye de bir politika oluşturma sürecine girmiştir.

Proje kapsamında 4-6 Kasım 2019 tarihinde bütün sektör paydaşlarının katılım sağladığı bir başlangıç çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın ilk gününde panelist ve katılımcı olarak kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları üniversitelerden toplam 110 kişi katılım sağlamıştır. Çalıştayda Türkiye’de mevcut durumun ortaya konulmasına yönelik olarak üç başlık altında panel düzeni oluşturulmuştur.

• Panel 1: Kamusal Alanda E-Tarım
Bu kapsamda kamu kurumlarının çiftçi ile olan ilişkilerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ele alınmıştır. Başta E-devlet uygulamaları olmak üzere tarım bilgi sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısallaştırma faaliyetleri yanında araştırmacı-yayımcı-çiftçi bağının güçlendirilmesinde e-tarım uygulamaları ve meteorolojik erken uyarı konularında bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü konuları değerlendirilmiştir.
• Panel 2: Özel Sektör Uygulamaları ve Kooperatiflerde E-Tarım Uygulamaları
Panel kapsamında öncelikle tarımda bilgi iletişim teknolojileri ve GSM operatörlerinin Rolü konuları değerlendirilmiştir. Bir diğer konu başlığı ise tarımsal pazarlamada yeni bir yaklaşım olarak E-Ticaret uygulamalarıdır. Türkiye’de kooperatiflerin üyeleri ile ilişkilerinde dijital teknolojilerin kullanımı da bu panel gündemi içinde değerlendirilmiştir. Son olarak Türkiye’de akıllı tarım uygulamalarının kullanımı ve bu alandaki yerli ve milli girişimler ele alınmıştır.
• Panel 3: Bilgi iletişim teknolojileri konusunda yapılan araştırma faaliyetleri ve eğilimler
E- tarım konusunda Ar-ge ve inovasyonun ele alındığı panelde hayvansal üretim alanında, bitkisel üretim alanında ve balıkçılık ve su ürünleri alanında yapılan araştırmalar ve bu araştırmaların uygulamaya aktarılma süreçleri değerlendirilmiştir.

Ankara Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış çalıştayında FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Sn. Viorel Gutu ve TAGEM Genel Müdürü Sn. Özkan Kayacan birer konuşma gerçekleştirmişlerdir. E-tarım kelimesinin arkasındaki tanımlamanın ne kadar zor olduğunu vurgulayan Sn. Gutu Herkesin bilgisayarın, yazılımın veya internet alt yapısının ne işe yaradığını çok iyi bildiğini, fakat tüm bu teknolojinin tarım sektöründe günlük yaşama adapte edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sn. Gutu, proje ile oluşturulacak olan ulusal stratejinin tarım sektörüne sağlayacağı faydaları anlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise konuşmalarında Üretimin ve verimliliğin sürdürülebilir bir şekilde artışının ancak yüksek teknolojiyi tarım sektörüne entegre etmekle mümkün olabileceğinin bilincinde olduklarını ifade etti.

Çalıştay, e-tarım kapsamında kamusal alanda dijitalleşme, özel sektör ve kooperatiflerde e-tarım uygulamaları ve Ar-Ge konusundaki panellerle devam etti. Çalıştay kapsamında düzenlenen "E-Tarım ve Ar-Ge" konulu 3. Panel'de TARMAKBİR Genel Sekreteri M. Selami İleri dijital tarım konusunda Türkiye ve Dış Ülkelerdeki gelişmeler konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Söz konusu projeyle, Türkiye'nin ulusal e-tarım stratejisinin şekillendirilmesi, tarımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin mevcut kullanımının belirlenmesi, Türkiye'nin e-tarıma ilişkin farkındalık ve kapasitesinin artırılması konusunda destek sağlanması amaçlanıyor.

E-tarımın Kapsamı

E-tarım; tarım, balıkçılık, ormancılık, hayvancılık gibi alanlarda dijital teknolojiler dahil olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması konusunda yenilikçi yöntemlerin tasarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını kapsıyor. Bu kapsamda, geçimini tarımla sağlayan kişilerin, mümkün olan en iyi kararları almasına, mevcut kaynakları verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmasına yardımcı olacak bilgilere erişimi artırılabilecek. E-tarım için faydalanılabilecek bilgi ve iletişim teknolojileri arasında cihazlar, ağlar, hizmetler ve uygulamalar bulunuyor.

 

Bu içerik 1734 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin