Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamına "Akıllı Tarım Uygulamaları" da Dahil Edilmiştir!

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği için Uygulama Rehberi yayınlanmış olup ilgili dokümanlara linkten erişim sağlanabilir. 

Uygulama rehberine göre, çeşitli kriterler kapsamında bazı tarım makineleri ve teknolojileri de projede yer almak kaydıyla hibe destek kapsamında değerlendirilecektir. Bu konuda 1 numaralı dokümanın (Uygulama Esasları) incelenmesi gerekmektedir. Hibe desteği kapsamında değerlendirilmeye alınan bazı tarım makineleri ve teknolojileri aşağıda sunulmaktadır.

- Meyve bahçelerinde kuyruk milinden hareketli hasat makineleri (ceviz, zeytin, badem, dut, erik, kayısı, vişne, Antep fıstığı vb. ürünlerin hasatında kullanılacak), gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesisi
- Örtü altı tarım tesisi projeleri akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sulama sistemleri, gübreleme sistemi ve ısıtma sistemi
- Balya, silaj makinesi ve çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri
- Süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem kırma/ezme makinesi, büyükbaş/küçükbaş hayvanlar için yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri
- Akıllıt tarım uygulamaları (gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması, tarımda kayıt düzeninin oluşturulması, çiftlik bilgi yönetimi konuları)
- Makina parkları (Öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme makinesi araçları)

 

Bu içerik 2839 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin